του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία : Κυριακή προς Υψώσεως Τίμιου Σταυρού , προφητικό Σύμβολο Εσταυρωμένου Ιησού Χριστού

Hits: 38

  1. Τό ερό Εαγγέλιο, τό ποο κούσαμε Kυριακή 9 Σεπτεμβρίου , δελφοί χριστιανοί, ταν μία περικοπή πό τό κατά ωάννην Εαγγέλιο, νῶ ἡ σειρά τν ναγνωσμάτων τῶν Κυριακῶν ταν πό τό Εαγγέλιο τοΜατθαίου. Τήν σειρά τήν λλαξε ἡ ἑορτή τοΣταυρο, πρός τήν ποία πηγαίνουμε καί γιά τήν ποία μς προετοίμαζε πό καιρό ἡ Ἐκκλησία. Καί εναι, χριστιανοί μου, πραγματικά μεγάλη ἡ ἑορτή τοΣταυρο, εναι σάν τήν Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί ταν λέμε Σταυρό, ννοομε καί τόν σταυρωθέντα πάνω σατόν ησοΧριστό.
  2. Εναι μεγάλη θεολογία ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας, δελφοί, εναι μυστήριο. Καί στόν σταυρωμένο Κύριό μαςγκειται σωτηρία μας. χουμε πό παλαιά να θαυμαστό καί συγκινητικό διάλογο τοῦ ἁγίου γνατίου τοθεοφόρου μέ τόν εδωλολάτρη ρχοντα, τόν ατοκράτορα Τραϊανό, διάλογο ναφερόμενο στόν σταυρωμένο Κύριο. πιθυμνά σς τόν ναφέρω, γιατί δίνει μία ρμηνεία τοπάθους τοΧριστο. ταν ατοκράτορας ατός εδε τόν γέροντα πίσκοπο γιο γνάτιο ταράχθηκε καί τόν επε «κακοδαίμονα». Καί ὁ ἅγιος γνάτιος θύμωσε πό τήν βρη ατή τοΤραϊανο, γιατί πίστευε τι μέσα του χει τόν ησοΧριστό, τόν σταυρωμένο Κύριο καί χι τόν δαίμονα, γιά νά τόν λέει Τραϊανός «κακοδαίμονα». Καί, παρά τά βαθειά του γηρατειά, τοεπε θαρρετά: «Οδείς θεοφόρον ποκαλεκακοδαίμονα»!  Σάν νά τοῦ ἔλεγε, τι «δέν σοῦ ἐπιτρέπω νά μέ λές κακοδαίμονα, γιατί εμαι τοΧριστο». Ξαφνιάστηκε, πραγματικά, Τραϊανός πό τήν πάντηση τογέροντα πισκόπου καί διαίτερα γιατί επε τόν αυτό του «θεοφόρο», καί ατός τοεπε μέ πορία: «Τίς στί θεοφόρος;». Καί ὁ ἅγιος γνάτιος, μέ μεγαλύτερο κόμη θάρρος τώρα, τοεπε: «Χριστόν χων ν στέρνοις»! Θεοφόρος, δηλαδή, εναι ατός πού χει τόν Χριστό, τόν Θεό, στήν καρδιά του! Καί Τραϊανός τόν ρώτησε στήν συνέχεια: «Γιά ποιόν Χριστό μολές; Γιατόν πού σταυρώθηκε στόν καιρό τοΠοντίου Πιλάτου;». «Τόν σταυρωθέντα, λέγεις, πί Ποντίου Πιλάτου;» Καί ὁ ἅγιος γνάτιος επε ατόν τόν σύντομο, λλά βαθύ καί ψηλό στήν θεολογία του λόγο: «Τόν νασταυρώσαντα τήν μαρτίαν μν μετά τοταύτης ερετο». Δηλαδή: ταν σταυρωνόταν Χριστός τήν Μεγάλη Παρασκευή, σταύρωνε, θανάτωνε τήν μαρτία μας, καί τόν ερετή τς μαρτίας, δηλαδή τόν Διάβολο!!! Ατό τό σωτήριο καί λυτρωτικό ργο κανε Κύριός μας ησος Χριστός, καθηλωθείς πί τοΣταυρο, τόν ποο προσκυνομε σήμερα, δελφοί χριστιανοί.
  3. Σταυρός, λοιπόν, εναι να σωτήριο σημεο, πού διαλαλετήν ττα τοΔιαβόλου καί τς μαρτίας καί τήν λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου. Εναι να σωτήριο σημεο Σταυρός καί σάν τέτοιο σημεο προαναγγέλθηκε πό πολύ παλαιά στήν Παλαιά Διαθήκη.

Στήν σημερινή εαγγελική περικοπή κούσαμε, δελφοί, γιά να προφητικό σημεο, πού συμβόλιζε καί προτύπωνε τόν Σταυρό τοΧριστο. Τό σημεο ατό δόθηκε πό τόν Θεό στόν Μωυσ. Εναι γραμμένο στό κεφ. 21 τοβιβλίου τν ριθμν. κοστε το: ταν ναχώρησαν οἱ Ἰσραηλτες πό τήν Αγυπτο λθαν στήν ρημο δώμ. λλά κετούς μφανίστηκαν φαρμακερά φίδια, πού τούς δάγκωναν καί πολλοί πατούς πέθαιναν. Ατό δέ γινε γιατί οἱ Ἰσραηλτες γόγγυζαν ναντίον τοΘεογιά τίς ταλαιπωρίες τους στήν ρημο. Μωυσς τότε παρακάλεσε τόν Θεό νά τούς σώσει πό ατό τό θανατικό καί Θεός επε στόν Μωϋσνά κάνει να χάλκινο φίδι καί νά τό τοποθετήσει σέ να σημεο. Νά τό κρεμάσει, δηλαδή, σέ να στύλο. ποιος τώρα δαγκώνεται πό φίδι, νά σηκώνει τά μάτια του καί νά βλέπει τό χάλκινο φίδι καί θά θεραπεύεται. Καί πραγματικά τσι καί γινε  καί σώθηκαν οἱ Ἰσραηλτες πό βέβαια καταστροφή καί ξαφάνιση.

Ατό τό συμβάν εναι σύμβολο τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας ησοΧριστο. τσι μς επε σήμερα τό Εαγγέλιο: «Καθώς Μωυσς ψωσε τόν φιν ν τῇ ἐρήμ, οτως ψωθναι δετόν Υόν τοῦ ἀνθρώπου, να πς πιστεύων ες ατόν μή πόλυται, λλ᾽ ἔχζωήν αώνιον»! Δηλαδή: Καί μς μς δαγκάνουν φίδια. Εναι ατά πού γεννινται πό τόν μέγα φι, γιά τόν ποο μιλάει ἡ Ἁγία Γραφή, δηλαδή τόν Διάβολο. Εναι τά πάθη μας τά μαρτωλά, τά ποα μς βασανίζουν καί θανατώνουν τήν ψυχή μας, γιατί τήν ποκόπτουν πό τόν Θεό. Ατό εναι θάνατος γιά τήν ψυχή: ἡ ἀποκοπή πό τόν Θεό. λλά, ἡ ἀγάπη τοΘεο, γιά τήν ποία κούσαμε στό Εαγγέλιο, δωσε φάρμακο, γιά νά ναζήσουμε πό τά θανατηφόρα φίδια τς μαρτίας. Τό φάρμακο δέ, δελφοί, εναι ατό πού ορτάζουμε καί προσκυνομε σήμερα. Εναι Σταυρός μέ τόν σταυρωμένο πάνω σατόν ησοΧριστό. Ατός εναι χάλκινος φις, πού επε Θεός στόν Μωυσνά κρεμάσει σέ στύλο. λλά θά πετε: Μέ χάλκινο φι εκονίζεται Χριστός; τσι λέγει καί ὁ ἀπόστολος Παλος, τι Υός τοΘεοῦ ἔλαβε μορφή δούλου καί κατά τό σχμα βρέθηκε ς νθρωπος (Φιλιπ. 2,8). ποιος κ τν σραηλιτν, πού δαγκώθηκε πό φίδι, κοιτοσε τόν χάλκινο φι, σωζόταν πό τόν θάνατο. Καί ποιος χριστιανός προσβλέπει μέ πίστη στόν σταυρωμένο Χριστό, μέ πίστη τι θάνατός Του εναι λυτρωτικός, τι τό Αμα Του σβήνει καί πλένει τά μαρτήματά μας, ατός πιστός σώζεται πό τόν θάνατο τς μαρτίας, τόν πικρό καί τόν βαρύ, γιατί μς χωρίζει πό τόν Θεό!

  1. Μς λέγει, λοιπόν, Κύριος στό σημερινό Εαγγέλιο: «Καθώς Μωυσς ψωσε τόν φιν ν τῇ ἐρήμ, οτως ψωθναι δετόν Υόν τοῦ ἀνθρώπου· να πς πιστεύων ες ατόν μή πόληται, λλ᾽ ἔχζωήν αώνιον»! Γιά νά χουμε λοιπόν τήν αώνιο ζωή, γιά τήν ποία εμαστε πλασμένοι, πρεπε νά σταυρωθεῖ ὁ Χριστός, σαρκωθείς Υός τοΘεο. Προσέξτε, δελφοί, κενο τό «δε», πού σημαίνει «πρέπει»! «ψωθναι δε τόν Υόν τοῦ ἀνθρώπου»! πρεπε νά σταυρωθεῖ ὁ Χριστός, γιά νά λάβουμε τήν φεση τν μαρτιν μας. Καί ὁ ἀπόστολος Παλος λέγει πάλι γιά τόν ησοΧριστό τι «δει παθεν» (Πράξ. 17,3), πρεπε νά πάθει, πρεπε νά σταυρωθε! Μς σώζει θυσία τοΧριστο, τό πανάγιό Του Αμα, πού χύθηκε στόν Γολγοθ, ταν ταν καρφωμένος πάνω στόν Σταυρό. ν δέν χυνόταν τό Αμα τοΧριστομέ τήν θυσία Του ατή, δέν θά πρχε σωτηρία γιά μς, γιατί «τό Αμα ησοΧριστοκαθαρίζει μς πό πάσης μαρτίας» (Α´ ωάν. 1,7)! λλά πρέπει νά πιστεύσουμε στήν λυτρωτική ατή θυσία τοΧριστο. Οἱ Ἰσραηλτες, ταν δαγκώνονταν πό τά θανατηφόρα φίδια στήν ρημο τς δώμ, σήκωναν ψηλά τά μάτια τους, βλεπαν τόν χάλκινο φι καί σώζονταν. καναν ατό, γιατί τσι επε Θεός στόν Μωυσνά κάνουν. Καί πίστευσαν, λοιπόν, σατό πού επε Θεός καί σώζονταν. Καί μες, δελφοί,  πρέπει νά πιστεύσουμε στήν σωτηρία καί τήν λύτρωση πού μς δίνει Σταυρός τοΧριστο. ταν μς κεντον τά μαρτωλά πάθη, ατά τά φίδια τοΔιαβόλου, λλο φάρμακο δέν πάρχει, παρά μόνο νά καταφεύγουμε στόν σταυρωμένο ησοΧριστό μας καί νά ζητμε πΑτόν τήν σωτηρία μας, τήν φεση τν μαρτιν μας. Γιατί τήν τιμωρία μας γιά τίς μαρτίες μας τήν πέστη Κύριος ησος Χριστός μέ τόν σταυρικό Του θάνατο καί μες λαμβάνουμε τήν φέλεια πό τόν θάνατο ατό. Δηλαδή, εναι σάν νά πομε: λλος πέφερε μέ τόν πόνο μις γχείρησης καί λλος θεραπεύθηκε! λο δέ ατό τό ργο, πού πρέπει νά κάνουμε, δελφοί χριστιανοί, γιά τήν φεση τν μαρτιν μας, πως τό επα παραπάνω, ποτελεμυστήριο, τό μυστήριο τς ερς ξομολογήσεως. Ναί! Τήν ρα πού πνευματικός ερεύς διαβάζει τήν εχή τς φέσεως τν μαρτιν μας, κείνη τήν ρα – πιστεύσατέ το παρακαλνεργεπάνω μας καί μέσα μας λυτρωτική δύναμη τοΣταυροκαί καθαριζόμαστε πό κάθε μαρτία. ς εχαριστήσουμε τόν Θεό Πατέρα μας γιά τήν δωρεά ατή πού μς χάρισε. Ατή δωρεά εναι πιό μεγάλη, μεγαλύτερη πό λες τίς λλες. «Τόσο πολύ – μς λέγει σήμερα τό Εαγγέλιο –γάπησε Θεός τόν νθρωπο, στε δωσε γιά μς τόν μονογενΤου Υό νά σταυρωθε. Καί καθένας πού πιστεύει σΑτόν δέν θά χαθε, λλά θά χει αώνια ζωή»!

 

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

23Shares
Like
error: Ευχαριστούμε