του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία : Α´ Κυριακή τοῦ κατα Λουκᾶ Ευαγγελιον

Hits: 347

  1. Τελείωσε, δελφοί χριστιανοί, περίοδος τν ναγνωσμάτων τίς Κυριακές πό τό κατά Ματθαον γιο Εαγγέλιο καί τώρα, πό τήν σημερινή Κυριακή, θά διαβάζει ὁ ἱερεύς περικοπές πό τό κατά Λουκν γιο Εαγγέλιο. σημερινή Κυριακή λέγεται Α´ Κυριακή τοΛουκ. Τό Εαγγέλιο σήμερα μς επε γιά μία θαυμαστή λιεία τοΠέτρου, πού γινε κατά τήν ντολή τοῦ ἸησοΧριστο. Καί ατή ἡ ἁλιεία μίλησε δυνατά στήν ψυχή τοΠέτρου καί γινε ατία καί Πέτρος καί τά παιδιά τοΖεβεδαίου, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, πού σαν συνεταροι μέ τόν Πέτρο, νά τά γκαταλείψουν λα καί νά κολουθήσουν τόν Χριστό ς μαθητές Του.
  2. Θά παρακαλέσω, δελφοί, νά κούσετε μερικά διδάγματα, πού θά πισημάνω πό τήν σημερινή Εαγγελική περικοπή: Κατά πρτον περικοπή μς λέγει γιά τά πλήθη τολαοστήν λίμνη τς Γεννησαρέτ, που εχαν πάει κοντά στόν Χριστό καί τόν πίεζαν καί τόν στρίμωχναν γιά νά κούσουν τόν λόγο Του (5,1). Πολύ θαυμαστό τό φαινόμενο ατό, γαπητοί μου. Θαυμάζουμε τόν πόθο τν πλοϊκν ατν νθρώπων νά κούσουν τόν λόγο τοΘεο. Τό διο γινόταν καί μέ τούς χριστιανούς ταν κήρυτταν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὁ ἅγιος Κοσμς Ατωλός, γιά παράδειγμα. Σέ μς τούς νέους εροκήρυκες δέν συμβαίνει ατό, γιατί μες δέν χουμε καθαρή καρδιά, γιατί δέν χουμε εροπρέπεια οτε λόγο θεολογικό. Βλέποντας, λοιπόν, Χριστός τόν πόθο τν νθρώπων ατν μπκε σέ να πλοο πού ταν τοΣίμωνα, ὁ ὁποος νομάστηκε ργότερα Πέτρος, καί ρχισε πό κενά διδάσκει τά πλήθη. Λέγει μως Εαγγελιστής γιά τόν Χριστό «καθίσας», τι, δηλαδή κάθισε γιά νά κάνει τό κήρυγμα (στίχ. 5), νπρτα επε γιά τόν Χριστό «στώς», τι, δηλαδή στεκόταν (στίχ. 1). Ατό σημαίνει τι Χριστός, ς νθρωπος πού ταν καί χι μόνον Θεός, ταν πολύ κουρασμένος. Καί μως, ν καί κατάκοπος ὁ Ἰησος, πρόσθεσε καί νέο κόπο στόν αυτό Του μέ τό κήρυγμα καί τήν θαυματουργία, πού κανε στήν συνέχεια.
  3. Κήρυξε Χριστός στά πλήθη τολαο, λλά, πως λέγει Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, πρεπε τώρα νά μείψει (!) καί τόν Πέτρο, γιατί τοπαραχώρησε τό πλοο γιά τό κήρυγμα τόση ρα! Καί τόν μειψε, χριστιανοί μου, διπλᾶ ὁ Χριστός τόν Πέτρο. Πρτον, μέ τό τι θαυματούργησε καί πιασε πάρα πολύ μεγάλο πλθος χθύων καί δεύτερον, μέ τό νώτερο καί σπουδαιότερο κόμη, μέ τό τι, δηλαδή, κανε τόν Πέτρο μαθητή Του. ς δομε σύντομα καί τό να καί τό λλο δρο τοΧριστοστόν Πέτρο. Μετά τό κήρυγμά Του, Χριστός, γνωρίζοντας ς Θεός παντογνώστης τι Πέτρος δέν εχε καλή λιεία, τοεπε νά φέρει πάλι τό πλοο στά βαθειά νερά τς λίμνης καί νά ρίξει μέ τούς συντρόφους του τά δίχτυα τους, γιά νά πιάσουν ψάρια. Καί Πέτρος επε στόν Χριστό τήν ποτυχία πού εχαν τήν προηγούμενη νύχτα. λη τήν νύχτα κοπιάσαμε – Τοεπε – καί δέν πιάσαμε τίποτε. λλά, πειδή τό λές σύ, Κύριε, θά ρίξω τό δίκτυο (στίχ. 5).
  4. ς σταθομε λίγο δ, χριστιανοί μου, γιά νά πομε να-δυό φέλιμα διδάγματα: (α) Πέτρος λη τήν περασμένη νύχτα ριχνε μέ τούς συντρόφους του τά δίχτυα. Ψάρευε τήν νύχτα, γιατί τήν νύχτα εναι πιό κατάλληλος χρόνος γιά λιεία. λλά, παρά τήν λονύκτια γρυπνία του Πέτρος, πράγμα πού μποροσε νά τόν δικαιολογήσει νά πάει νά ξεκουραστε, ατός καί τήν λλη μέρα παρέμεινε γρυπνος κοντά στόν Χριστό. Τοπαρεχώρησε τό πλοο του γιά νά κηρύξει καί μάλιστα κάθισε καί ὁ ἴδιος γιά νά κούσει τό κήρυγμα τοΧριστο(στίχ. 4). Εχε τόσο πόθο νά κούσει τόν λόγο τοΚυρίου, στε πόθος ατός τοῦ ἀποτίναξε κάθε νυσταγμό πό τά μάτια του καί τόν νανέωσε. Εναι πολύ εχάριστο καί συγκινητικό ατό πού συμβαίνει σέ πολλούς χριστιανούς νά ργάζονται συνεχς στίς ργασίες τους, χωρίς μάλιστα πιτυχία, σάν τόν Πέτρο μέ τήν λιεία, πού κούσαμε σήμερα, καί μως νά μήν γογγύζουν, λλά νά εναι πρόθυμοι καί ζηλωτές στήν γάπη τους πρός τόν Θεό καί τήν γία Του κκλησία καί νά προσφέρονται μέ περισσότερη ργασία, γιά νά δοξασθετό γιο νομα τοΘεο. Σάν τόν Πέτρο, ξαναλέγω, πού κούσαμε σήμερα στό Εαγγέλιο, τήν Α´ Κυριακή τοΛουκ. – (β) Τό δεύτερο δίδαγμα πού θελα νά π εναι λόγος το Χριστο πού επε στόν πογοητευμένο γιά τήν ργασία του Πέτρο. Το επε νά μήν πογοητεύεται γιά τήν νυκτερινή ποτυχία τς λιείας του, λλά νά παναλάβει τήν προσπάθειά του σέ λλο τόπο. Ναί! Οἱ ἄνθρωποι τοΘεοδέν πρέπει νά πογοητεύονται πό τήν πρώτη καί δεύτερη καί τήν πολλαπλπροσπάθεια στό ργο τους, λλά νά προσπαθον συνεχς ργαζόμενοι στό τίμιο καθκον τους καί θά χουν τήν χαρά μις καλς καί μεγάλης πιτυχίας. Καί στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε γιά τόν προφήτη ερεμία τι ταν πογοητευμένος πό τόν ουδαϊκό λαό, στόν ποο ργαζόταν ς προφήτης, καί πρε τήν πόφαση νά σταματήσει νά ργάζεται ς προφήτης στόν μπελώνα ατόν. λλά Θεός τοεπε: «Ξανατρύγησε, ξανατρύγησε πως κάνουν στό μπέλι. λλη μιά φορά βάλε τό χέρι σου, πως τρυγητής ες τά κλήματα κάνει» (ερ. 6,9)! Πραγματικά, πνευματικός ργάτης δέν πρέπει ποτέ νά σταματτό ργο του στόν μπελώνα τοΘεο, πειδή ατός δέν τοδίνει καρπούς, λλά νά προσεύχεται, νά ζηττήν ελογία τοΘεοκαί νά παναλαμβάνει τήν διακονία του στόν θεο μπελώνα. – (γ) Πρέπει κόμη νά μς κάνει ντύπωση, δελφοί χριστιανοί, λόγος τοΠέτρου στόν Χριστό, ταν τοεπε νά ρίξει τά δίχτυα του στά βαθειά νερά τς λίμνης καί θά πιάσουν ψάρια (στίχ. 4). Πέτρος γνώριζε καλά τά νερά σέ κάθε γωνιά τς λίμνης, ν χουν ψάρια, καί μως δέν πρόβαλε ντίρρηση στόν Χριστό, δέν φάνηκε πρόθυμος στόν λόγο Του, λλά τοεπε: «πειδή τό λές σύ, Κύριε, θά κάνω ατό πού μολές· θά ρίξω τά δίχτυα στά βαθειά νερά τς λίμνης». «πί δέ τό ρήματί Σου χαλάσω τό δίκτυον» (στίχ. 5)! Καί κανε πρόθυμη πακοή στόν λόγο τοΚυρίου. Καί ριξε μέ τούς συνεργούς του τά δίχτυα στά βαθειά νερά καί πιασαν πάρα πολλά ψάρια. Τόσο πολλά, στε ρχισε νά σπάζει τό δίχτυ τους, πειδή δέν ντεχε στό βάρος τόσο πολλν ψαριν. ναγκάστηκαν μάλιστα γιατό νά καλέσουν συνεταίρους καί πό λλο πλοο, γιά νά λθουν νά τούς βοηθήσουν. λθαν καί ατοί καί γέμισαν καί τό δικό τους πλοο μέ ψάρια, λλά ατά ταν τόσο πολλά, στε πό τό βάρος τους κινδύνευε νά βυθιστον καί τά δύο πλοα (στίχ. 7)!
  5. Πέτρος, χριστιανοί μου, τώρα, πού γνώριζε καλά τήν λίμνη Γεννησαρέτ, σάν ψαράς σατήν, καί δέν νθυμετο ποτέ τέτοια θαυμαστή λιεία σατήν, μετά μάλιστα καί πό τήν μιλία τοΧριστοπού κροάστηκε, ννόησε καλά τι τό συμβάν ταν θεο σημεο. Καί λθε, λοιπόν, στόν Χριστό, γονάτισε μπροστά Του, πως κούσαμε στό Εαγγέλιο καί Τοεπε τά ξς: «βγα πό τό πλοο, Κύριε, φύγε πό μένα, γιατί εμαι μαρτωλός νθρωπος» (στίχ. 8). Καί επε, χριστιανοί μου, Πέτρος ατά τά θαυμαστά λόγια, γιατί, πως κούσαμε πάλι στό Εαγγέλιο, τόν κατέλαβε μεγάλη κπληξη καί ατόν καί λους τούς συνεταίρους του γιά τό θαυμαστό καί πρωτοφανές ατό θαμα στήν λίμνη, πού ξηγεται μόνο πό τό τι γινε πό τόν Θεό. Ατή στάση τοΠέτρου, δελφοί χριστιανοί, διδάσκει να μεγάλο δίδαγμα γιά λους τούς χριστιανούς, λλά διαίτερα γιά μς τούς ερες. Τό θαμα, πού κανε ὁ Ἰησος Χριστός μέ τήν θαυμαστή λιεία, πως κούσαμε στό Εαγγέλιο, ταν γιά νά τόν καλέσει ς μαθητή Του καί πόστολό Του. τσι συνέβαινε καί στήν Παλαιά Διαθήκη, ταν Θεός καλοσε κάποιον γιά προφήτη Του. Τόν καλοσε μέ κάποιο θαυμαστό σημεο. Χριστός, λοιπόν, καλετόν Πέτρο γιά πόστολό Του. λλά κενοι πού τούς καλεῖ ὁ Χριστός, γιά νά ναλάβουν τό μεγάλο ργο τοῦ ἱερέα καί τοῦ ἀρχιερέα, πρέπει νά λέγουν – καί νά πιστεύουν βέβαια –τι δέν εναι ξιοι γιατήν τήν τιμή, γιατί «νήρ μαρτωλός εμι, Κύριε», επε Πέτρος. Καί ταν τό σκεπτόμαστε καί τό νοιώθουμε τσι, τότε Χριστός ρχεται πιό κοντά μας καί μς παραχωρετήν χάρη Του καί τήν τιμή τς ερωσύνης («χειροτονία» λέγεται ατό) λέγοντάς μας, «πό τονν νθρώπους σζωγρν» (στίχ. 10).

Χριστιανοί μου! ς μήν ξεχνμε τά διδάγματα, πού κούσαμε πό τό σημερινό γιο Εαγγέλιο. διαίτερα ς λέγουμε καί μες μέ πίστη τόν λόγο τοΠέτρου, «θά τό κάνω, Κύριε, πειδή τό λές σύ»! Καί τόν λλο, τόν ταπεινό λόγο τοΠέτρου στόν Χριστό: «ξελθε π᾽ ἐμο, τι νήρ μαρτωλός εμι, Κύριε». κενοι, πού Χριστός τούς καλεσέ μεση καί στενή σχέση μαζί Του, ατοί πρέπει νά τηρον, σο τό δυνατόν, μεγαλύτερη πόσταση πό τό ξίωμα πού θέλει νά τούς δώσει Χριστός, λέγοντας «νήρ μαρτωλός εμι, Κύριε»! Καί τότε, γιά τήν ταπείνωσή τους ατή, θά τιμηθον καί θά ελογηθον περισσότερο πό τόν Χριστό καί θά τοφέρνουν χιλιάδες νθρώπους κοντά Του, κατά τόν λόγο Του, «πό τονν νθρώπους σζωγρν»!

Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας104Shares
Like
error: Ευχαριστούμε