του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ἰερεμίας : Ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ ἀμπελῶνος

Hits: 3

  1. σημερινή μας εαγγελική περικοπή, δελφοί χριστιανοί, εναι μία παραβολή πού επε ὁ Ἰησος Χριστός στούς ουδαίους, γιά νά τούς δείξει τι 400;”>ἄν καί ξιώθηκαν μύριες φροντίδες πό τόν Θεό, μως δέν βελτιώθηκαν. παραβολή μιλεγιά κάποιον οκοδεσπότη πού φύτευσε μπελώνα. Ατός εναι Θεός, πού φύτευσε τόν ουδαϊκό λαό στήν γτς παγγελίας, «π᾽ ὄρος ψηλόν» καί «ν ρει μετεώρ» (εζ. 17,23). Γιά τήν περιφρούρηση τοῦ ἀμπελώνα του οκοδεσπότης βαλε «φραγμόν». Εναι Νόμος Του, πού δέν φηνε τόν σραήλ νά μιχθεμέ τά λλα θνη. Στόν μπελώνα οκοδεσπότης σκαψε «ληνό», πατητήρι. Εναι τό γιο θυσιαστήριο, πως καί «πύργος», πού κανε, εναι Ναός. Τέλος οκοδεσπότης μπιστεύθηκε τόν μπελώνα Του σέ «γεωργούς», στούς διδασκάλους, δηλαδή, τολαο, τούς Φαρισαίους καί τούς Γραμματες καί ατός «πεδήμησεν», νεχώρησε, σέ λλη χώρα. Ατό τό «πεδήμησε», γιά τόν Θεό δστήν παραβολή μας, ρμηνεύεται τι δέν μιλοσε πιά στόν λαό ν στύλνεφέλης, πως παλαιά. , «ποδημία» τοΘεοεναι καί μακροθυμία Του, τό τι δέν παιτεκατεθεαν εθύνες γιά τά μαρτήματά μας.
  2. ργότερα, ταν λθε καιρός τς σοδεις, δηλαδή στά χρόνια τν προφητν, οκοδεσπότης στειλε τούς δούλους του, δηλαδή τούς προφτες, γιά νά παραλάβουν τούς καρπούς. λλά οκακοί γεωργοί, οψευδοπροφτες καί ψευδοδιδάσκαλοι, να προφήτη, πως τόν προφήτη Μιχαία, τόν δειραν· τόν λλο, πως τόν Ζαχαρία, τόν φόνευσαν, μεταξύ τοναοκαί τοθυσιαστηρίου· τόν λλο, πως τόν Ζαχαρία, τόν υό τοῦ Ἰωδαέ, τόν ρχιερέα, τόν λιθοβόλησαν. Τελευταα στάλθηκε στούς ουδαίους Υός τοΘεο, σαρκωθείς. ν οκακοί γεωργοί φόνευσαν τούς δούλους, μως πρεπε νά ντραπον τό ξίωμα τοΥοκαί νά φερθον σΑτόν μέ τιμή. Καί μως φέρθηκαν μέ περισσότερη ργή. «Δετε ποκτείνωμεν ατόν», επαν, γιατί «οτός στιν κληρονόμος»! Καί ρμησαν ναντίον του καί τόν βγαλαν «ξω τοῦ ἀμπελνος», λέει παραβολή, καί τόν φόνευσαν. Πραγματικά, ξω τς πύλης τν εροσολύμων σταυρώθηκε Κύριός μας ησος Χριστός.
  3. Τέλος, Χριστός κανε να ρώτημα στούς ουδαίους: ταν ρθει Κύριος τοῦ ἀμπελνος – τούς επε – τί πρέπει νά κάνει στούς κακούς ατούς ργάτες; Καί ατοί μέ τήν πάντησή τους καταδίκασαν τόν αυτό τους, γιατί επαν: «Πρέπει νά ξολοθρεύσει μέ τόν χειρότερο θάνατο τούς κακούς ργάτες. Καί τόν μπελώνα νά τόν δώσει σέ λλους, σέ καλούς γεωργούς, πού θά δώσουν τούς καρπούς στήν κατάλληλη ποχή». Πότε θά λθει Κύριος τοῦ ἀμπελώνα, γιά νά τιμωρήσει τούς κακούς γεωργούς, πως λέει παραβολή; ν φαρμόσουμε τήν παραβολή σέ λους μας γενικά, μπορομε νά πομε τι Κύριος θά ρθει μέ τήν δεύτερή Του Παρουσία, «κρναι ζντας καί νεκρούς». λλά, φαρμοζόμενη παραβολή στούς ουδαίους, γιά τούς ποίους λέχθηκε, ς καιρό παρουσίας τοΘεοθά νοήσουμε τήν καταστροφή τς ερουσαλήμ πό τούς Ρωμαίους. Τότε, «ταν λθῃ ὁ Κύριος», ταν, δηλαδή Θεός πιβλέψει στήν μαρτία πού διέπραξαν, μέ τό νά σταυρώσουν τόν Μεσσία, τότε Θεός θά τούς ξολοθρεύσει, πραγματικά, στέλνοντας σατούς τά ρωμαϊκά στρατεύματα. Καί τόν μπελώνα, δηλαδή τόν λαό Του, θά δώσει σ᾽ ἄλλους γεωργούς, στούς ποστόλους καί σέ ερούς διδασκάλους.
  4. Στήν συνέχεια Χριστός επε στούς ουδαίους καί να λλο, πολύ σημαντικό λόγο, βγαλμένο πό τήν γία Γραφή, λόγο ταιριαστό μέ τά προηγούμενα. Επε: «Δέν διαβάσατε ποτέ στίς Γραφές, τι λίθο πού πέρριψαν ς κατάλληλο οκτίστες, ατός γινε κεφαλή σέ λη τήν οκοδομή καί λίθος κρογωνιαος; κενος πού θά πέσει χθρικά στόν λίθο ατό τόν κρογωνιαο, θά τόν κομματιάσει λίθος καί θά τόν κάνει σκόνη»! «Λίθος», γαπητοί μου, εναι ὁ Ἰησος Χριστός, πως τσι εκονίζεται σέ πολλά χωρία τς Παλαις Διαθήκης. «Οκοδόμοι» δέ εναι οδιδάσκαλοι τν ουδαίων, οἱ ὁποοι πεδοκίμασαν ς χρεον τόν «Λίθο», τόν ησοΧριστό, γιατί επαν γιατόν: «Σαμαρείτης εσύ καί δαιμόνιον χεις». Μέ τήν νάστασή Του μως Χριστός τοποθετήθηκε στήν κεφαλή τς γωνίας, δηλαδή, γινε κεφαλή τς κκλησίας, συνάπτοντας τούς ουδαίους καί τούς θνικούς σέ μία πίστη. Γιατί, πως λίθος τς γωνίας σέ μία οκοδομή συνδέει τόν π᾽ ἐδκαί π᾽ ἐκετοχο, τσι καί Χριστός συνέδεσε λους σέ μία πίστη. Γιά τήν οκοδομή ατή μέ τόν κρογωνιαο λίθο, λέγει σήμερα εαγγελική περικοπή τι «παρά Κυρίου γένετο καί στι θαυμαστή ν φθαλμος μν»! Εναι ἡ ἁγία τοΧριστοῦ Ἐκκλησία. Καί εναι θαυμαστή ἡ Ἐκκλησία, γιατί βεβαιώθηκε μέ θαύματα καί κραταιώθηκε λόγος τοΧριστο. Πάρθηκε, λοιπόν, βασιλεία τοΘεοῦ ἀπό τούς ουδαίους. Χάλασε, δηλαδή, στενή σχέση τους μέ τόν Θεό, πάρθηκε οκειότητά τους καί δόθηκε σατούς πού πίστευσαν τόν ησοῦ ὡς Χριστό, ς Μεσσία. Γιατί ποιοι προσκρούουν στόν κρογωνιαο Λίθο, τόν Χριστό, θά «συνθλαστον», μς επε σήμερα τό Εαγγέλιο. Θά γίνουν, δηλαδή, κομμάτια κατά τήν δεύτερη τοΚυρίου παρουσία. λλά καί πό τώρα «λικμίζονται» ατοί, δηλαδή διασκορπίζονται. Καί ατό τό βλέπουμε μέ τούς ουδαίους, οἱ ὁποοι διεσπάρησαν σ᾽ ὅλη τήν γ.
  5. Κατά πατερική ρμηνεία, γαπητοί μου, μπορομε νά πομε τι «μπελώνας» γιά τόν ποο μίλησε σήμερα Κύριος παραβολικς εναι καί οἱ ἅγιες Γραφές, Παλαιά Διαθήκη δ. «Φραγμός», πού βαλε Θεός στόν μπελώνα εναι τά ερά γράμματα, τά ποα δέν πρέπει νά παραλλάσσονται μέ διάφορες ρμηνεες καί πρόχειρες μεταφράσεις καί νά λλοιώνεται τσι ἡ ἔννοια τν γίων Γραφν. «Ληνός» πού σκάφθηκε σατόν τόν μπελώνα τν Γραφν εναι τό βάθος τοπνεύματος, πού κρύβεται σατές καί «πύργος» εναι ἡ ὑψηλή θεολογία τν Γραφν. Ατές τίς γιες Γραφές, τήν Παλαιά Διαθήκη, εχαν προηγουμένως οκακοί γεωργοί, οΦαρισαοι. Σατούς δωσε πρτα Θεός τίς Γραφές, λλά ατοί δέν τίς γεώργησαν καλς, τίς παρερμήνευσαν, καί κατέληξαν, μέ τήν κακή ρμηνεία τν Γραφν, νά φονεύσουν τόν ησοΧριστό «ξω τοῦ ἀμπελνος». Δηλαδή, καναν τό γκλημα ατό ξω πό τό πνεμα τν γίων Γραφν, τοθείου ατοῦ ἀμπελώνα, κατά τήν παραπάνω πατερική ρμηνεία. λλά καί ψυχή μας εναι ερός μπελώνας. ς γεωργομε, λοιπόν, δελφοί, καλς τόν μπελνα ατόν, πού Θεός δωσε στόν καθένα μας, γιά νά ποδώσουμε καλούς καρπούς στόν δίκαιο Κριτή μας τήν μέρα τς κρίσεως, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

18Shares
Like

Αφήστε μια απάντηση

error: Ευχαριστούμε