Μήνας: Αύγουστος 2018

του Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων: Ο πνευματικός αγώνας μας πρέπει να έχει τέσσερα χαρακτηριστικά

Hits: 2Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρί­ζε­σθε, κρα­ται­­οῦσθε». Τέσσερις προτροπές ἀπευ­­θύνει στό σημερι­νό ἀπο­στολικό ἀνά­γνω­­σμα

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Κυριακής 26/8/2018 Κυριακή ΙΓ΄Ματθ. (Ματθ. 21, 33-43) Μνήμη των αγίων ενδόξων μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας

Hits: 633 ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ

Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Η Κυρία Θεοτόκος νά προσφέρει τήν παραμυθία της σέ ὅλους, ψιθυρίζοντας μυστικά στίς ψυχές σας

Hits: 0Ὑπάρχουν στιγμές στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τέτοιας μεγάλης σπουδαιότητος, οἱ ὁποῖες μοιάζει ἀδύνατον νά περιγραφοῦν

του Δημητρίου Γκιουζέλη : "Αύγουστε καλέ μου μήνα , να 'σουνα δυο φορές το χρόνο ", λέγανε οι παλιοί

“Αύγουστε καλέ μου μήνα , να ‘σουνα δυο φορές το χρόνο “, λέγανε οι παλιοί και με τη λαϊκή σοφία τους, καταχώρηαν στην παράδοση μας τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού , ως τον πιο αγαπητό μήνα όλου του χρόνου .

Χίος: Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν 11η Αὐγούστου ἡ Σύναξη τῶν ἐν Βροντάδῳ τῆς Χίου

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλώντας ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους τοῦ Βροντάδου, τήν βαθύτατη εὐσέβεια τῶν κατοίκων τῆς πόλεως καί ἐτόνισε τήν εὐθύνη ὅλων μας ἀπέναντι σ’ὅσους «ἦλθαν καί πέρασαν», σ’ ὅσους «θά’ ρθοῦν καί θά περάσουν», καί πρός τιμή τῶν ἀγέννητων καί τῶν νεκρῶν ἐκάλεσε τούς πιστούς νά ψάλουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Ἀξιοσημείωτη ὑπῆρξε ἡ γιά μιά ἀκόμη φορά ἀναφορά τοῦ Βρονταδούση Ἱεράρχη, γόνου ναυτικῆς οἰκογένειας σέ ὅλους τούς Βρονταδούσους ναυτικούς.

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τετάρτης 8/8/2018 (μνήμη Αιμιλιανού επισκόπου Κυζίκου και Τριανταφύλλου νεομάρτυρος εκ Ζαγοράς) Τετάρτη ια΄εβδομάδας Ματθ. 23, 29-39

Hits: 55 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. Δεν λέει ο Χριστός το «Αλοίμονο» σ’ αυτούς επειδή κτίζουν τάφους

Οι Γέροντες για την Φιλία

Hits: 0 Κεφάλαιο 2· Λόγος τοῦ Γέροντα Ιωσηφ γιά τίς παροδικές φιλικές σχέσεις. ΑΒΒΑΣ ΙΩΣΗΦ· ῾Υπάρχουν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πολλά εἴδη φιλίας καί δεσμῶν.

error: Ευχαριστούμε