Άρθρα

Λογισμοί

Hits: 1 Οἱ «λογισμοί» κατὰ βάθος ἀποτελοῦν τὰ θανάσιμα λεγόμενα πάθη, ὅταν, ἀπὸ τὴν μὴ

error: Ευχαριστούμε