Βιντεοθήκη – Youtube

Από την Εκδήλωση ομιλίας: <<Αναθεώρηση Συντάγματος και Εκκλησία – Συμβολή σε έναν Ανοικτό Διάλογο (VIDEO – Ιούλιος 2017)

Hits: 1 [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=pkIWNpitanw&w=420&h=266] Ενημερωτική Εκδήλωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.Πολεμικό Μουσείο 07.06.2017 H μαγνητοσκόπηση της Εκδήλωσης και

Ὁ Ναός τῶν Βλαχερνῶν ὑπῆρξε τὸ πιὸγνωστὸ καὶ τὸ πιὸ φημισμένο Ιερὸ τῆς Παναγίας στὴν Κωνσταντινούπολη βιντεο

Hits: 5 Ὁ Ναὸς τῶν Βλαχερνῶν ὑπῆρξε τὸ πιὸγνωστὸ καὶ τὸ πιὸ φημισμένο Ιερὸ τῆςΠαναγίας στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲδιαρκῆ ἀκτινοβολία σ᾽ ὁλόκληρο τὸνχριστιανικὸ κόσμο. Τὰ κυριότερα στοιχεῖα τῆς ἱστορίας του καὶτῶν περιπετειῶν του στὴ βυζαντινὴ περίοδοεἶναι: Τὸ Ναὸ ἔχτισε ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερίαμεταξὺ τῶν ἐτῶν 450-453, ἔτος τοῦ θανάτουτης καὶ μαζὶ μὲ τὸν Μαρκιανὸ (450-457) τὴδιακόσμησαν. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐπὶ Λέοντος Α’ (457-474) ὁ ναὸς ὁλοκληρώθηκε καὶ ἀπέκτησε λάμψη,

error: Ευχαριστούμε