Ορθόδοξοι Προορισμοί

Οι Άγιοι της Εύβοιας Μιλάει στο pemptousia.tv o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομος

Hits: 0https://player.vimeo.com/video/234299666?title=0&byline=0&portrait=0  Μιλάει στο pemptousia.tv o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων  κ.κ. Χρυσόστομος για

Ὁ Ναός τῶν Βλαχερνῶν ὑπῆρξε τὸ πιὸγνωστὸ καὶ τὸ πιὸ φημισμένο Ιερὸ τῆς Παναγίας στὴν Κωνσταντινούπολη βιντεο

Hits: 5 Ὁ Ναὸς τῶν Βλαχερνῶν ὑπῆρξε τὸ πιὸγνωστὸ καὶ τὸ πιὸ φημισμένο Ιερὸ τῆςΠαναγίας στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲδιαρκῆ ἀκτινοβολία σ᾽ ὁλόκληρο τὸνχριστιανικὸ κόσμο. Τὰ κυριότερα στοιχεῖα τῆς ἱστορίας του καὶτῶν περιπετειῶν του στὴ βυζαντινὴ περίοδοεἶναι: Τὸ Ναὸ ἔχτισε ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερίαμεταξὺ τῶν ἐτῶν 450-453, ἔτος τοῦ θανάτουτης καὶ μαζὶ μὲ τὸν Μαρκιανὸ (450-457) τὴδιακόσμησαν. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐπὶ Λέοντος Α’ (457-474) ὁ ναὸς ὁλοκληρώθηκε καὶ ἀπέκτησε λάμψη,

error: Ευχαριστούμε