Ευαγγέλιον- Ανάγνωσμα

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τρίτης 23/10/2018 Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου Ματθ. ιγ΄54-58

Hits: 27Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ 54 καὶ ἐλθων εἰς την πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτους ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτους καὶ λέγειν·  πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριαμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσῆς καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας; 56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι προς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Πόσο ανόητοι ήταν Ιουδαίοι,

error: Ευχαριστούμε