Ευαγγέλιον- Ανάγνωσμα

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Κυριακής 26/8/2018 Κυριακή ΙΓ΄Ματθ. (Ματθ. 21, 33-43) Μνήμη των αγίων ενδόξων μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας

Hits: 633 ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ

Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τετάρτης 8/8/2018 (μνήμη Αιμιλιανού επισκόπου Κυζίκου και Τριανταφύλλου νεομάρτυρος εκ Ζαγοράς) Τετάρτη ια΄εβδομάδας Ματθ. 23, 29-39

Hits: 56 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. Δεν λέει ο Χριστός το «Αλοίμονο» σ’ αυτούς επειδή κτίζουν τάφους

error: Ευχαριστούμε