Οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για το Σύνταγμα: Η Εκκλησία, η εκλογή ΠτΔ από τον λαό, το όριο θητείας στους βουλευτές

Hits: 24

Στη δημοσιότητα δίδεται η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία προβλέπονται αλλαγές στα άρθρα για τις σχέσεις κράτους – εκκλησίας, για τον πολιτικό όρκο των κρατικών αξιωματούχων και των πολιτικών και πολιτειακών αρχόντων αλλά και για την καταφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από τον λαό.

Ολόκληρη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Συγκριτικός πίνακας ισχυουσών και προτεινόμενων διατάξεων

Συγκεκριμένα, άρθρο προς άρθρο οι αλλαγές, που περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως εξής:

Ως προς την Εκκλησία:

Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία βρίσκεται αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και με κάθε άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία και τηρεί απαρασάλευτα τους Κανόνες των Αποστόλων και των Οικουμενικών Συνόδων και την εκκλησιαστική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας είναι αυτοκέφαλη και διοικείται σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Καταστατικός Χάρτης της, ο Πατριαρχικός Τόμος του 1850 και η Συνοδική Πράξη του 1928. Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων δεν αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις.

Ερμηνευτική δήλωση

Ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ως προς τον όρκο των κρατικών λειτουργών (άρθρο 13)

Η ορκωμοσία κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων γίνεται με πολιτικό όρκο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπόχρεος επιλέγει ελεύθερα αν θα δώσει πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο.

Αντιστοίχως για το άρθρο 53 που αφορά στον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνεται πως αυτός ειναι πολιτικός και έχει ως εξής:

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:

“Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, θα μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, θα υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, θα προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού”.

Ως προς την εκλογη Προέδρου Δημοκρατίας, προβλέπεται η μη διάλυση της Βουλής αλλά η εκλογή του από το λαό, εφόσον επί 6 μήνες οι προσπάθειες ανάδειξής του από τους 300 του κοινοβουλίου αποβούν άκαρπες.

Συγκεκριμένα, ορίζεται πως «Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, οι ψηφοφορίες επαναλαμβάνονται ανά μήνα μέχρις ότου επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων ή μέχρι τη συμπλήρωση εξαμήνου από την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν στην τελευταία ψηφοφορία, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει».

Ως προς το εκλογικό σύστημα, ορίζεται ότι αυτό θα πρέπει να είναι αναλογικό, και σε κάθε περίπτωση η απόκλιση μεταξύ ποσοστού στην κάλπη και εδρών στη Βουλή να μην υπερβαίνει το 10%. Επίσης, προβλέπει έως 5 βουλευτές από τους απόδημους έλληνες.

1. Για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζεται αναλογικό εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

……

4. Με το νόμο της παραγράφου 3 του άρθρου 51 μπορεί να ορίζεται ότι έως πέντε βουλευτές εκλέγονται σε ευρύτερες εκλογικές περιφέρειες μόνιμης εγκατάστασης απόδημου Ελληνισμού, με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε μία από αυτές.

……

Ερμηνευτική δήλωση

Εκλογικό σύστημα θεωρείται αναλογικό, εφόσον το τελικό ποσοστό κατανομής των βουλευτικών εδρών δεν αποκλίνει περισσότερο από δέκα τοις εκατό από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός στο σύνολο της Επικράτειας. Επιτρέπεται η θέσπιση ελάχιστου ορίου ποσοστού ψήφων για την εκλογή βουλευτών, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό

Όριο θητείας για βουλευτές:

Προβλέπεται όριο εκλογής, για όσους έχουν τρεις διαδοχικές θητείες. Συγκεκριμένα, ορίζεται πως «Όσοι έχουν διατελέσει βουλευτές σε τρεις διαδοχικές βουλευτικές περιόδους δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές στις αμέσως επόμενες εκλογές. Το κώλυμα της παραγράφου αυτής δεν συντρέχει για βουλευτικές περιόδους με διάρκεια μικρότερη των τριάντα δύο μηνών. Από το κώλυμα εξαιρούνται οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων και όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί».

Δημοψηφίσματα

Παράλληλα, στην πρόταση της πλειοψηφίας ανοίγει ο φάκελος των δημοψηφισμάτων όπου δίδεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους μέσω λαϊκής πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, δημοψήφισμα θα μπορεί να προκηρύσσεται με διάταγμα για κρίσιμα εθνικά θέματα ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου (όπως συμβαίνει και σήμερα) αλλά και μετά από αίτηση 500.000 πολιτών που έχουν το εκλογικό δικαίωμα καθώς και για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα αλλά με αίτηση 1 εκατ. πολιτών.  Μάλιστα στο άρθρο 28 παρ. 2 προτείνεται να προκηρύσσεται δημοψήφισμα σε περίπτωση που μια συνθήκη ή συμφωνία προβλέπει μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του κράτους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως με αίτηση 100.000 πολιτών μπορεί να προταθεί στη Βουλή νομοσχέδιο.

Νόμος Περί ευθύνης υπουργών

Σε ό,τι αφορά το πολυσυζητημένο και αμαρτωλό άρθρο 86 και τον ερμηνευτικό του νόμο περί ευθύνης υπουργών διαγράφεται το τμήμα της παραγράφου 3 που αφορά στην αποσβεστική προθεσμία. Διαγράφεται δηλαδή η αναφορά στο ότι «η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος». Με τον τρόπο αυτό η παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων εναρμονίζεται με εκείνη των πολιτών όπως ορίζει ο Ποινικός Κώδικας. Αξίζει να αναφερθεί πως με ειδική ερμηνευτική δήλωση, στα υπουργικά αδικήματα εντάσσεται και η έννοια της «επ’ ευκαιρία» άσκησης υπουργικών καθηκόντων που τίθεται σε αντιδιαστολή με την «κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Τέλος, το πακέτο των προτάσεων ολοκληρώνεται με την αλλαγή της πλειοψηφίας σε 3/5 για την έγκριση από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή των προσώπων που θα στελεχώνουν τις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ προβλέπεται και αναλογικό εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

Το ΑΠΕ με γράφημα αποτυπώνει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα:

1) Κατάθεση πρότασης του κυβερνώντος κόμματος, με την υπογραφή τουλάχιστον 50 βουλευτών.

2) Οι αρχηγοί των κομμάτων υποδεικνύουν τους βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης

3) 38-50 μέλη προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής. Για τον αριθμό αποφασίζει ο πρόεδρος του Σώματος.

4) Συνεδρίαση της Ολομέλειας που θα ορίσει τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής.

5) Όσο θα συνεδριάζει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης επιτρέπεται να κατατεθεί και άλλη πρόταση, αρκεί να έχει τις υπογραφές 50 βουλευτών (μόνο η ΝΔ έχει τη δυνατότητα)

6) Η Επιτροπή θα προτείνει στην Ολομέλεια ποια άρθρα κρίνονται αναθεωρητέα και ποια μορφή πρέπει να πάρουν

7) Ακολουθούν δύο ψηφοφορίες των 300 βουλευτών με έναν μήνα διαφορά, για το ποια άρθρα του Συντάγματος είναι αναθεωρητέα.

8) Για όσο άρθρα προκριθεί από τα 3/5 του Σώματος (180 βουλευτές) ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, η επόμενη Βουλή αποφασίζει με 151 βουλευτές.

9) Αντιθέτως, αν η Βουλή αποφασίσει με λιγότερο από τα 3/5 (αλλά πάντως με πλειοψηφία), τότε στην επόμενη Βουλή πρέπει να συγκεντρωθεί πλειοψηφία των 3/5 για τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Πηγή: Newpost.gr

10Shares
Like
error: Ευχαριστούμε