Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

Χρόνος Ανάγνωσης 5 Λεπτά
5
(1)

 

Το κατά Ματθαίον Eυαγγέλιον, γράφτηκε γύρω στο 70 – 80 μ.Χ. και είναι το πρώτο στον κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως συνάγεται τόσο από τη γενεαλογία του Ιησού, με την οποία αρχίζει, όσο και από τη σταθερή συνήθεια που έχει ο Eυαγγελιστής να παρουσιάζει τα σχετικά με τη ζωή, τη διδασκαλία, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού ως πραγματοποίηση των προρρήσεων της Παλαιάς Διαθήκης.

Το Eυαγγέλιο αυτό γράφτηκε από τον Eυαγγελιστή Ματθαίο, του οποίου η αυθεντία αποτελεί εγγύηση για τα όσα περιέχονται μέσα σε αυτό. Ο Ματθαίος ή Λευί, ανήκει στον κύκλο των Δώδεκα Μαθητών του Ιησού και  ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη (δηλαδή του φοροεισπράκτορα) στην Καπερναούμ, όταν κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα.

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου προϋποθέτει αναγνώστες Ιουδαιοχριστιανούς που είναι εξοικειωμένοι με την Παλαιά Διαθήκη και τις Ιουδαϊκές παραστάσεις και αντιλήψεις.

Σ’ ολόκληρο το Ευαγγέλιο κυριαρχεί η διδασκαλία του Ιησού περί “Βασιλείας του Θεού” ή “Βασιλείας των Ουρανών”.

Τη Βασιλεία αυτή αποκαλύπτει, πραγματοποιεί και εγκαθιστά ο Μεσσίας, ο οποίος συνάμα προτρέπει τους Πιστούς σε συνεχή επαγρύπνηση ενόψει της μελλοντικά ερχόμενης ολοκληρωμένης μορφής της. Πρόκειται για το “Μυστήριο” της Βασιλείας του Θεού που, ενώ άρχισε ήδη να πραγματοποιείται στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, συγχρόνως αναμένεται να έρθει στην πλήρη μορφή της κατά το μέλλον.

Ο Ιησούς, ο οποίος αποκαλύπτει τα “Μυστήρια της Βασιλείας του Θεού”, είναι ο Μεσσίας, στο πρόσωπο του οποίου πραγματοποιούνται οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και ο οποίος συγκροτεί γύρω του το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, με πυρήνα τους Δώδεκα Μαθητές.

Η Εκκλησία αποβαίνει κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού, που δόθηκαν στον παλαιό Ισραήλ.

Περισσότερο από τους άλλους Ευαγγελιστές υπογραμμίζει ο Ματθαίος τη “δικαιοσύνη” του ανθρώπου ως απάντηση στη σώζουσα “δικαιοσύνη του Θεού”.

Υπογραμμίζει την ανθρώπινη ανταπόκριση στην προσφορά της λύτρωσης, την υποχρέωση των πιστών να πράττουν έργα αγάπης και να παράγουν καρπούς αρετής, ειρήνης και δικαιοσύνης.

 

 

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

( Πατήστε πάνω σε κάθε Κεφάλαιο για να διαβάσετε )

Κεφάλαια 01-28

 

1) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Πρώτον 1,1-1,25. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού & Η Γέννηση του Ιησού Χριστο.

2) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δεύτερο 2,1-2,23. Η προσκύνηση των Μάγων, Η φυγή στην Αίγυπτο, Η σφαγή των νηπίων, Eπιστροφή από την Αίγυπτο και η εγκατάσταση στη Ναζαρέτ.

3) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Τρίτον 3,1-3,17. Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ,Η Βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη.

4) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Τέταρτο 4,1-4,25 Oι τρεις πειρασμοί του Ιησού, Ο Κύριος αρχίζει το σωτήριο έργο στη Γαλιλαία ,Η κλήση των πρώτων μαθητών ,Η περιοδεία στη Γαλιλαία.

5) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Πέμπτο 5,1- 5,48 Η επί του Όρους Ομιλία oι Μακαρισμοί , Το αλάτι και το φως του κόσμου ,Ο Κύριος τελειοποιεί και συμπληρώνει το Μωσαϊκό Νόμο, Η οργή ,Η μοιχεία , Το διαζύγιο ,Ο όρκος , Η ανταπόδωση ,Η αγάπη για τον πλησίον.

6) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Έκτον 6,1-6,34 Η ελεημοσύνη ,Η προσευχή, Η Κυριακή Προσευχή ,Η συγχώρεση- Προϋπόθεση της θεϊκής συγνώμης ,Η θεάρεστος νηστεία ,Οι επίγειοι και οι ουράνιοι θησαυροί, Ο οφθαλμός της ψυχής (το λυχνάρι του σώματος) Οι δυό Κύριοι: Θεός και Μαμμωνάς ,Ο Θεός προνοεί για τις ανάγκες μας.

7) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Έβδομον 7,1-7,29 Δεν πρέπει να κατακρίνωμεν,Τα αποτελέσματα της προσευχής , Ο χρυσός κανόνας, Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός , Προσοχή από τους ψευδοπροφήτες, Να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, Η παραβολή για τα δύο σπίτια.

8) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον όγδοον 8,1-8,34  Η θεραπεία του λεπρού, Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών, Ο Ιησούς ζητάει αυταπάρνηση, Η κατάπαυση της τρικυμίας, Η θεραπεία των δαιμονιζομένων στα Γέργεσα.

9) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Ένατον 9,1-9,38 Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, Η κλήση του Ματθαίου, Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου , Η θεραπεία των δύο τυφλών , Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου , Η ευσπλαχνία του Ιησού- άλλες θεραπείες.

10) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον 10,1-10,42 Οι δώδεκα μαθητές Οδηγίες για την αποστολή τους , Οι επερχόμενοι διωγμοί , Άλλες οδηγίες του Ιησού προς τους μαθητές , Να ομολογούμε την πίστη μας στο Χριστό ,Όχι ειρήνη, αλλά μάχαιρα , Ο μισθός.

11) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Εντέκατον 11,1-11,30 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Ο Ιησούς αρχίζει να διδάσκει , Το ερώτημα του Ιωάννη ,Το μεγαλείο του Ιωάννη του Βαπτιστή , Ο Κύριος προλέγει την τιμωρία των πόλεων της Γαλιλαίας διότι δεν επίστευσαν , Οι θείες αλήθειες φανερώνονται στους ταπεινούς.

12) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δωδέκατον 12,1-12,50 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Η τήρηση του Σαββάτου, Θεραπεία το Σάββατο , Η προφητεία του Ησαΐα για τον Ιησού . Η θεραπεία του τυφλού και κωφάλαλου δαιμονισμένου και η εξουσία του Ιησού πάνω στα δαιμόνια , Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος , Οι πράξεις και οι λόγοι πηγάζουν από την καρδιά , Το σημάδι του Ιωνά , Η επιστροφή του δαιμονικού πνεύματος , Ποιους ο Κύριος θεωρεί συγγενείς του.

13) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Τρίτον 13,1-13,58 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Η παραβολή του σπορέα , Γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές , Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα , Η παραβολή των ζιζανίων , Η παραβολή για τον κόκκο του σιναπιού , Η παραβολή για το προζύμι (ζύμη), Η χρήση των παραβολών , Ερμηνεία της παραβολής των ζιζανίων , Η παραβολή για τον κρυμμένο θησαυρό , Η παραβολή για το πανάκριβο μαργαριτάρι ,Η παραβολή για το δίχτυ ,Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ.

14) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Τέταρτον 14,1-14,36 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή , Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων , Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα , Η θεραπεία των ασθενών στη Γεννησαρέτ.

15) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Πέμπτον 15,1-15,39 (Αρχαίο-Νεοελληνικά)  Οι παραδόσεις των πατέρων ,Τι κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο (η καθαρή καρδιά),Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας, Διάφορες θεραπείες , Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων.

16) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Έκτον 16,1-16,28 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Oι Φαρισαίοι και οι Σαδουκκαίοι ζητούν από τον Ιησού σημείο , Η αδυναμία των μαθητών να καταλάβουν ,Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών , Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του , Ο σταυρός του αληθινού μαθητή.

17) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Έβδομον 17,1-17,27 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Η Μεταμόρφωση του Ιησού, Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου ,Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του ,Η δια θαύματος πληρωμή του φόρου .

18) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Όγδοον 18,1-18,35 Αρχαίο-Νεοελληνικά) Ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών , Τα σκάνδαλα , Η παραβολή του χαμένου προβάτου , Ο αδελφός που αμαρτάνει και η συγχώρεση ,Η παραβολή του κακού δούλου.

19) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Δέκατον Ένατον 19,1-19,30 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) Περί διαζυγίου , Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά,Ο πλούτος και η αιώνια ζωή.

20) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: Κεφάλαιον Εικοστό 20.1-20.34 (Αρχαίο-Νεοελληνικά) (Βιντεο) Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα, Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της Ανάστασής του , Το αίτημα της μητέρας των γιων του Ζεβεδαίου . Η θεραπεία των δύο τυφλών .

Γράψτε μας το σχόλιο σας εδώ

Βαθμολόγησε την Ανάρτηση μας

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση ;

Αναγνώστες που Βαθμολόγησαν * 1 * / Επιλέξατε την Βαθμολογία * 5 * αστέρι. *Συντακτική Ομάδα theodromion.gr : Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση

Αν το βρήκες ενδιαφέρον Κοινοποίησε το

Η κοινοποίηση που θα κάνετε μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Ακολούθησε μας στα social media
Δές και αυτό
Χρόνος Ανάγνωσης 5 Λεπτά ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟ…
x
error: Ευχαριστούμε