Ορθόδοξοι Προορισμοί

Aφιέρωμα : Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς Ναυπακτίας(Binteo)

Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον
Χρόνος Ανάγνωσης 6 Λεπτά
Listen to this article
0
(0)

Last Updated on: 4th Νοέμβριος 2020, 03:04 μμ

Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικὰ τῆς Ναυπάκτου, σέ ὑψόμετρο 530 μ. κοντὰ στὸ χωριό Βομβοκοῦ δίνει αἰῶνες τώρα τὴν ταπεινὴ μαρτυρία της ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. 

Οἱ μεγαλοπρεπεῖς αἰωνόβιοι πλάτανοι καὶ τά πηγαῖα ρυάκια ἀπὸ τὶς φυσικὲς κρῆνες ἐξαίρουν τὸ εἰρηνικὸ τοπίο. Πρὸς τὸν Νότο ἐκτείνεται χαμηλὰ ἡ πεδιάδα τοῦ Μόρνου, στὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντα ὁ κορινθιακός κόλπος και διαγράφονται οἱ ἐπιβλητικοι ὄγκοι τῶν βουνῶν τῆς Πελοποννήσου.

Ἡ Μονή ἀνήκει ἐκκλησιαστικά στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς, ποὺ τοποθετεῖται πιθανότατα στὸν 11ο αἰ., δὲν ἔχουν ἀνευρεθεῖ ἐμπεριστατωμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα. Ἡ τοπικὴ ὅμως παράδοση διασώζει ὅτι ἡ ἀρχική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἶχε κτισθεῖ 500 περίπου μέτρα βορειοανατολικά τοῦ χωριοῦ Σκάλα, στὴ θέση «παλιομονάστηρο», ὅπου καὶ σήμερα ἀκόμη διατηροῦνται ἐρείπια Ναοῦ. Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ πρώτου Μοναστηριοῦ βρέθηκε μὲ θαυματουργικὸ τρόπο στὴν ἀπέναντι πλαγιὰ. Οἱ βοσκοὶ τῆς περιοχῆς παρακινημένοι ἀπὸ τὸ ἔντονο φῶς ποὺ τὴν περιέλαμπε μέσα στὴ νύχτα, ἀνακάλυψαν τὸ ἱερὸ κειμήλιο μέσα σὲ σπήλαιο, στὴ θέση «στεφάνια», κοντὰ στή σημερινή Μονή. 

Ἀπὸ ἀναφορὰ τοπικοῦ Ἐπάρχου (1836) πληροφορούμαστε ὅτι ἡ Μονή ὑπῆρξε Σταυροπηγιακὴ μέχρι σχεδὸν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση.

Τό Καθολικό τῆς Μονῆς οἰκοδομήθηκε τὸ 1695 στὴ θέση παλαιότερου, ἀπό τόν 12ο αἰώνα. Τὸ Καθολικὸ εἶναι Ναὸς σταυροειδὴς τετρακίονος μὲ τροῦλλο. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα -ποὺ παραπέμπει ἴσως στὴν ἀλλοτινὴ σταυροπηγιακή του ἰδιότητα καὶ ὁπωσδήποτε δηλώνει βυζαντινή ἐπίδραση- εἶναι οἱ δύο ἁψίδες (βόρεια καὶ νότια) μὲ λειτουργική χρήση χορῶν κατά τὸν ἁγιορείτικο τύπο.

Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Καθολικοῦ φαίνεται ὅτι πραγματοποιήθηκε μετά ἀπό πολλή μελέτη καὶ σύμφωνα μέ τὰ καθιερωμένα προγράμματα τοῦ 14ου καὶ 15ου αἰ. Ἀκολουθεῖ γενικά τὴν αὐστηρὴ τεχνοτροπία τῆς Βασιλεύουσας μὲ ἀσκητικές τάσεις, κάποτε μάλιστα φωτίζεται ἀπὸ μακρινὲς ἀναλαμπὲς τῆς Παλαιολόγειας τέχνης. Κατά μία ἐκδοχή ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1703 καὶ 1722 ἀπό τοὺς δόκιμους καλλιτέχνες Πάνο καὶ Χρῆστο, ἀγνώστων ἐπωνύμων καὶ καταγωγῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα μνημονεύονται στὴν Ἁγία Πρόθεση.

Γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ Μονὴ γνώρισε μεγάλη ἀκμὴ στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 17ου αἰ., ὁπότε ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Καθολικοῦ. Τὸ 1733, μὲ ἔκδοση σχετικοῦ φιρμανίου, ὁ Σουλτάνος Μαχμούτ Α’ ἀναγνώρισε τή Μονή ὡς νομικὸ πρόσωπο, ἀνάλογο πρὸς τὰ μουσουλμανικὰ τεμένη καὶ τῆς παραχώρησε ὁρισμένα περιουσιακὰ προνόμια.

 Γενικὰ, γιὰ τὴν ὑλική, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ συμπαράσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Τουρκοβενετικοῦ πολέμου (1687-1699), ὅπως καὶ κατὰ τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ 1770 καὶ τοῦ 1821, βεβαιώνεται ἐγγράφως ὅτι «ἡ Μονὴ ὠφέλησεν διὰ διαφόρων βοηθημάτων τὴν ἐπαρχίαν». Ἀλλοῦ πάλι πιστοποιεῖται εὐγλωττότερα ὅτι «Τὸ ἱερὸ καταγώγιον τοῦ Προδρόμου ἐπὶ τῆς ἱερᾶς ἡμῶν ἐπαναστάσεως μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως … ἀνεδείχθη τὸ καταφύγιον τῶν ἀπόρων, ἐντοπίων καὶ ξένων, καὶ ἰδίως τὸ στήριγμα τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς ἐνεργούσης τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ φρουρίου τῆς Ναυπάκτου…».

 

Τὸ 1943 γίνεται ἐπανασύσταση τῆς Μονῆς ἀπό ἀνδρώα σέ γυναικεία ὑπὸ τὴν ἡγουμενία τῆς μοναχῆς Μαριὰνθης Γκολιά, τὴν ὁποία διαδέχθηκε ἡ μοναχὴ Παρθενία Τυροπάνη.

Σήμερα, μὲ Καθηγουμένη τὴν μοναχὴ Εἰρήνη, ἐγκαταβιώνει στὸ Μοναστήρι ὀλιγομελής ἀδελφότητα.

 

Στὴ Μονή μας ἑορτάζονται πανηγυρικὰ:

Ἡ Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου, τὴν 29η Αὐγούστου. 

Τὸ Γενέθλιόν του, τὴν 24η Ἰουνίου

Ἡ Σύναξίς του, τὴν 7η Ἰανουαρίου, κατὰ τὴν ὁποία τοῦ ἀποδίδεται τιμή ὡς ὑπουργήσαντος στὴ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας. 

Ἡ  Μονή πανηγυρίζει ἐπίσης τὴν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα μὲ παλαιά παραδεδομένη συνήθεια.

Καθώς τό Καθολικό τιμᾶται στήν Ἀποτομή τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἡ πανήγυρις τῆς 29ης Αὐγούστου κατέχει ξεχωριστή θέση στή λατρευτική ζωή τῆς Μονῆς καί στή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, πού ἐκείνη τήν ἡμέρα συρρέει κατά ἑκατοντάδες στή Χάρη τοῦ Ἁγίου.

Ἡ Μονή ἀπέχει ἀπό τήν Ναύπακτο 10 χλμ καί ἀπό τήν Πάτρα 33 χλμ.

Τηλέφωνο Μονῆς: +30 26340 27401

Email Μονῆς: imvomvokous@gmail.com

website: monasterystjohn-nafpaktos.com

και στο κανάλι μας στο youtube:

 

  Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς Ναυπακτίας

Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας

 

 

ΚΕΡΔΟΣ - H νέα αντίδραση στο Facebook λόγω κορωνοϊού - Προστέθηκε ...

 

Πηγή κειμένου: Ὁ Πρόδρομος τῆς Ναυπακτίας, 2011, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς

 

The Monastery of St. John is 15 km NE of Nafpaktos and 33km from Patras, near the mountain village of Vomvokou on the eastern slope of Mount Riganion.
To the West it is surrounded by lush vegetation, including planes, and streams, whereas to the South by Mornos plain, the sea and the mountains of the Peloponnese.
The Monastery of St. John is 15 km NE of Nafpaktos near the mountain village of Vomvokou on the eastern slope of Mount Riganion.
To the West it is surrounded by lush vegetation, including planes, and streams, whereas to the South by Mornos plain, the sea and the mountains of the Peloponnese. Τhe icon of St John the Baptist was miraculously found by shepherds on the opposite slope amidst a dazzling bright light at night. It was discovered inside a cave at a location named ‘Stefania’ (ie ‘Wreaths’) in close proximity to the current Monastery.
Local provincial governor reports (1836) that the Monastery operated as Stavropegic (directly subordinated to the Patriarchate) almost until the Greek Revolution.
The Katholikon was built in 1695 on the site of an older church which had either undergone irreparable damage or was no longer meeting the needs of the brotherhood. The Katholikon is arranged on a four-pillar domed cruciform plan. Its main characteristic is two arches to the North and South influenced by the Byzantine tradition and used as chorus in the manner of Athonite churches.
The iconography of the Katholikon generally follows the austere style of Constantinople with ascetic tendencies, sometimes even illuminated by a distant reflection of the Palaeologian art. The iconography of the church may have been completed between 1703 and 1722 by trainee artists Panos and Christos whose surnames and origins are unknown, but whose first names are mentioned in the Holy Prothesis.
The Monastery flourished during the last quarter of the 17th century when the completion of the Katholikon also took place. It was officially declared a legal entity, proportional to the Muslim mosques, by Sultan Mahmud I in 1733, who granted it certain assets.
During the Ottoman-Venetian war (1687-1699) as well as the revolutions of 1770 and 1821, the Monastery provided aid to the province and shelter to the deprived, both locals and foreigners, and support to the military force involved in the blockade of the fortress of Nafpaktos.
It became a women’s monastery in 1940 under the guidance of Abbess Mariam who officially came to the Monastery in 1943 receiving her monastic name Marianthi during her tonsure. Abbess Mariam was succeeded by meek, humble and quiet Abbess Parthenia. With the amazing grace of St. John the Baptist a sisterhood, led by Abbess Eirini, has there resided since 2004.
Our Patronal Feast (the Beheading of St John the Forerunner) is celebrated on August 29. Other feast days include: June 24 (the Nativity of St John the Baptist), January 7 (the Synaxis of St John the Baptist when he is honored for the Baptism of our Lord)and September 14 (the Exaltation of the Holy Cross).
As the Katholikon is honored at the Beheading of St. John the Baptist, the feast of August 29 occupies a special place in the worshipping life of the Monastery and in the conscience of the faithful, hundreds of whom gather on this day of the year.

 

+

 

 

 

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι μας του Εκκλησιαστικού Ορθόδοξου Ιστότοπου theodromion.gr με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω

Κάνε εγγραφή εδώ ==>

Εγγραφείτε στο κανάλι μας

για να ενημερώνεστε για τα Βίντεο μας

Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ και μετά ? το καμπανάκι και επιλέξετε το ΟΛΕΣ όσοι δεν το έχετε πατήσει για να σας έρχονται ειδοποιήσεις.
Στο διαδικτυακό κανάλι μας του Εκκλησιαστικού Ορθόδοξου Ιστότοπου theodromion.gr Θα βρείτε Οδοιπορικά , Πνευματικές Ψυχωφελιμες Ομιλίες , και ζωντανές Αναμεταδόσεις

 

 
Γράψτε μας το σχόλιο σας εδώ

Βαθμολόγησε την Ανάρτηση μας

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση ;

Αναγνώστες που Βαθμολόγησαν * 0 * / Επιλέξατε την Βαθμολογία * 0 * αστέρι. *Συντακτική Ομάδα theodromion.gr : Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση

Αν το βρήκες ενδιαφέρον Κοινοποίησε το

Η κοινοποίηση που θα κάνετε μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Ακολούθησε μας στα social media

Like
Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δές και αυτό
Παρακολουθήστε την  Θεία Λειτουργία  σε Πραγματικό Χρόνο την Κυριακή 09…
x
error: Ευχαριστούμε