Γράφουν οι Αρχιερείς

του Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία: Με την Πίστη και την Προσευχή στον Χριστό

Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον
Χρόνος Ανάγνωσης 3 Λεπτά
Listen to this article
0
(0)
Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας
  1. Στίς ἡμέρες πού ζοῦμε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡμέρες δύσκολες καί σκληρές, καταφύγιό μας καί ἀκούμπισμά μας, ἔχουμε τόν Θεό μας, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι μᾶς λέγει ἡ Ἐκκλησία μας νά κάνουμε: «αυτούς καί λλήλους (= τόν ἑαυτό μας καί ὅλους τούς δικούς μας) καί πσαν τήν ζωήν μν (καί ὅλη τήν ζωή μας) ΧρισττΘεπαραθώμεθα»! Νά τά ἀκουμπᾶμε ὅλα στόν Χριστό, τόν Θεό μας! Αὐτό τό ἀκούμπισμα τό λέμε «πίστη»! «Πίστη» σημαίνει ἐμπιστοσύνη, σημαίνει ἀπόλυτη πεποίθηση στόν Θεό μας, τό παράδομά μας σ᾽ Αὐτόν.

Στίς δύσκολες, λοιπόν, ἡμέρες ποῦ ζοῦμε, ἀδελφοί, ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀλλά καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί γιά στηριγμό καί γλυκασμό μας ἔχουμε τήν πίστη μας στόν Χριστό. Ἔτσι παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς δίνει δύναμη νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας. Καί αὐτή ἡ πίστη κάνει θαύματα. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο.

  1. Ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται «Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν». Τό Εὐαγγέλιο πού διαβάσαμε σήμερα μᾶς ἔλεγε γιά ἕνα δυστυχισμένο πατέρα, πού τό παιδί του ἔπασχε ἀπό μία ἀρρώστια. Δέν ξέρω νά σᾶς πῶ ἀκριβῶς πῶς ἔλεγαν τήν ἀρρώστια αὐτή, γιατί ἐκδηλωνόταν μέ ποικίλλο καί μέ περίεργο τρόπο. Ἦταν ἕνα «πονηρό», σατανικό, δηλαδή, πνεῦμα, πού ἔκανε τό παιδί νά βγάζει ἀφρούς ἀπό τό στόμα του, νά τρίζει τά δόντια του καί στήν συνέχεια νά μένει ξερό. Τό κακό αὐτό πνεῦμα, πού ταλαιπωροῦσε τό παιδί, τό ἔκανε πάλι νά μήν μπορεῖ οὔτε νά μιλήσει οὔτε καί νά ἀκούσει. Ἦταν πνεῦμα ἄλαλο καί κωφό. Καί αὐτό τό κακό πνεῦμα ἔκανε πάλι τό νεαρό παιδί νά πέφτει ἄλλοτε στήν φωτιά καί ἄλλοτε στό νερό. Αὐτό, λοιπόν, τό ταλαίπωρο πλάσμα θεράπευσε ὁ Χριστός, μᾶς εἶπε σήμερα τό Εὐαγγέλιο καί ἔδωσε χαρά στόν πονεμένο καί δυστυχισμένο πατέρα του καί σέ ὅλη τήν οἰκογένειά του.
  2. Γιά νά κάνει ὅμως τό θαῦμα ὁ Χριστός καί νά θεραπεύσει τό παιδί καί νά δώσει χαρά στόν βασανισμένο πατέρα, ζήτησε πρῶτα ἀπ᾽ αὐτόν νά ἔχει πίστη. «ν πιστεύεις, τοῦ εἶπε, λα εναι δυνατά γιατόν πού πιστεύει». Καί ὁ πατέρας φώναξε δυνατά καί εἶπε μέ δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με, γιά νά χω μεγαλύτερη πίστη»!

Καί τότε, ὅταν ὁ πατέρας ὁμολόγησε τήν πίστη του, τότε, χριστιανοί μου, ὁ Χριστός ἔκανε τό θαῦμα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ πίστη, αὐτή εἶναι πού θαυματουργεῖ, αὐτή εἶναι τό ἀπαραίτητο πού πρέπει νά δείξει ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπέμβει ὁ Θεός γιά τήν σωτηρία του.

  1. Καί σήμερα, ἀδελφοί, πού σ᾽ ὅλο τόν πλανήτη μας οἱ συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν ἀπ᾽ αὐτόν τόν καταραμένο ἰό, τόν κορωνοϊό, ὅπως τόν λέγουν, καί μένουν «ξεροί» ἀπ᾽ αὐτόν, ὅπως ὁ νέος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, αὐτό πού θά μᾶς τονώσει καί θά μᾶς κρατήσει στά πόδια μας εἶναι ἡ πίστη μας στόν Χριστό, ἀλλά καί τό ἄλλο, πού μᾶς εἶπε ὁ Χριστός. Οἱ μαθητές ρώτησαν τόν Χριστό, πῶς ἐκδιώκεται αὐτό πού εἶχε τό βασανιζόμενο παιδί καί Αὐτός τούς εἶπε: «Μέ προσευχή καί μέ νηστεία». Καί γιά μέν τήν νηστεία, σᾶς λέγω, ὅσο μπορεῖτε, χριστιανοί μου, ὁ καθένας κατά τήν ἀντοχή του, νηστέψτε. Ἀλλά προσευχή ὅλοι μας μποροῦμε νά κάνουμε καί πρέπει νά κάνουμε. Γιά κάθε λοιπόν πρόβλημα καί δυσκολία τῆς ζωῆς μας καί ἰδιαίτερα γι᾽ αὐτό τό μεγάλο κακό, πού ταλαιπωρεῖ ὅλους μας αὐτόν τόν καιρό, τό φάρμακό μας καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ἡ πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἡ προσευχή μας σ᾽ Αὐτόν. Αὐτά πραγματικά μᾶς γλυκαίνουν καί αὐτά μᾶς δυναμώνουν στόν φόβο καί στό λιποψύχισμά μας, πού μᾶς φέρνει τό κακό πού μᾶς ἦρθε.

Αὐτό, ἀδελφοί, πού ἔχουμε ἀνάγκη στήν ζωή μας εἶναι μιά γλυκειά διάθεση, ἕνα εὐχάριστο πνεῦμα, πού νά διαποτίζει τήν ὕπαρξή μας. Ὁ σημερινός μας ἅγιος πατήρ Πορφύριος ἔλεγε τακτικά καί μᾶς τό τονίζει στίς διδαχές του: «Νά εστε χαρούμενοι»! Καί αὐτό θά τό πετύχουμε μόνο μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη στόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό πάντοτε, ἀλλά αὐτόν τόν καιρό ἰδιαίτερα, νά λέμε καί νά παρακαλοῦμε στήν προσευχή μας: «Χριστέ μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν γάπη μου σέ Σένα»! Εἶναι ὡραία καί δυνατή ἡ προσευχή αὐτή. Καί εἶναι σύντομη. Νά τήν λέτε. Τήν λέγω καί ἐγώ. Σᾶς εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά ἔχετε κουράγιο καί εχάριστη διάθεση στήν ψυχή σας, γιά νά κυλοῦν ὡραῖα καί ὄμορφα τά χρόνια τῆς ζωῆς σας. Καί αὐτά τά δύο θά μᾶς ἔλθουν μέ τήν δυνατή μας πίστη καί τήν θερμή μας γάπη στόν Χριστό, γιά τά ὁποῖα μᾶς μιλοῦσε σήμερα τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο.

Καλή ὑπόλοιπη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί μέ φάρμακο γιά θεραπεία καί παντελῆ ἐξαφάνιση τῆς μάστιγας τοῦ κορωνοϊοῦ.

 

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

 

Κάνε εγγραφή εδώ ==>

Εγγραφείτε στο κανάλι μας

για να ενημερώνεστε για τα Βίντεο μας

 

 

 

 
Γράψτε μας το σχόλιο σας εδώ

Βαθμολόγησε την Ανάρτηση μας

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση ;

Αναγνώστες που Βαθμολόγησαν * 0 * / Επιλέξατε την Βαθμολογία * 0 * αστέρι. *Συντακτική Ομάδα theodromion.gr : Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση

Αν το βρήκες ενδιαφέρον Κοινοποίησε το

Η κοινοποίηση που θα κάνετε μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Ακολούθησε μας στα social media

Like
Κοινοποίησε την Ανάρτηση μας αν σας φάνηκε ενδιαφέρον

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δές και αυτό
theodromion.gr : Ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στους Άγιους Βράχους Μετέωρα
x
error: Ευχαριστούμε